__ California ligt ten zuiden van San Diego

__ California ligt ten zuiden van San Diego. Elke dag verschijnen hier 2 nieuwe CodyCross-puzzels. Als je klaar bent met het standaardspel, kun je de dagelijkse puzzel oplossen. Veel plezier ermee.

__ California ligt ten zuiden van San Diego

    BAJA
Vragen: __ California ligt ten zuiden van San Diego
Juiste Oplossing: BAJA

Ga alsjeblieft terug CodyCross Puzzel van de dag Middelgroot 28 September 2022 Antwoorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *